درباره نمایشگاه

گردشگری فعالیت نسبتا پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد . این امر بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود. با وجود رقابت شدید برای توسعه گردشگری در جامعه باید برنامه ریزی های مناسبی صورت بگیرد تا بتوان به اهداف توسعه گردشگری دست یافت . 
جاذبه های گردشگری یک مقصد،تنها به ویژگی های محیط طبیعی یا ابنیه ، صنایع دستی و نظایر آن خلاصه نمی گردد.در واقع رویدادهایی که در یک مقصدگردشگری رخ می دهند خود می توانند به عنوان منبع مهمی برای جذب گردشگران تلقی شوند. 
امروزه اهمیت برپایی نمایشگاه هاى گردشگرى در توسعه اقتصاد جهانی روز به روز در حال افزایش است ، بطوری که براساس بررسیهای انجام شده برپایی نمایشگاه ها هر ساله حداقل ٣٠٠ میلیارد دلار درآمد بطور مستقیم عاید اقتصاد جهانی میکنند. 
برپایی نمایشگاه ها بویژه در سطوح منطقه ای و بین المللی از جنبه های مختلف موجبات پویایی اقتصاد بومی را فراهم می سازد که از جمله آن کمک به توسعه و رونق صنعت گردشگری و نیز حفظ و ارتقاء سطح اشتغال ملی است هدف از برگزارى نمايشگاه تقويت و توسعه صنعت گردشگرى و تاثیرگذارى آن در  اقتصاد كلان كشور و افزايش اشتغال در كشور مى باشد . رابطه متقابلی بین برپایی نمایشگاهها و توسعه گردشگری وتوریسم بازرگانی وجود دارد و نشان میدهد که برپایی یک نمایشگاه  به طور مستقیم تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می کند و منجر به رونق اقتصادی در منطقه می شود.
مهمترین پیامد توریسم نتایج اقتصادی آن است .لذا در تمام کشور ها چه غنی و چه فقیر سعی می شود برای بهره مندی از اقتصاد قوی در برنامه های توسعه اقتصادی جای مهمی برای توریسم قائل شوند تا بتوانند در سایه برنامه ریزی های حساب شده هر چه بیشتر توریست را جلب و جذب نمایند.جوامع برای افزایش درآمد های خود و رسیدن به اهداف گردشگری ، باید بر سر جلب نظر مسافران آینده رقابت کنند و از مهمترین عوامل موفقیت آنها در این راه استفاده از یک شیوه بازاریابی مناسب می باشد.بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که بدان وسیله ،افراد و گروه ها می توانند از طریق تولید ،ایجادو مبادله محصولات و ارزش ها با دیگران ، نیازها و خواسته های خود را براورده سازند.
برگزاری نمایشگاه ها علاوه بر اینکه یک ابزار بازاریابی است می تواند به عنوان جاذبه تعداد زیادی گردشگر را در منطقه جذب کند. نمایشگاههایی که در شهر ها برگزار می گردد،بسته به ابعاد محلی ،ملی و بین المللی ،توجه آن گروه از علاقه مندان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به خود جلب می نماید ودر کنار آن فرصتی برای تبلیغ و شناساندن شهر به گردشگران را فراهم می آورد .  
 

All Rights Reserved For Modern Design Co. 2021 - Mobile friendly | Desktop version
soap2day