اخبار

گردشگري خوراك

گردشگري خوراك، به هر سفري كه به قصد تجربه غذاها و نوشيدني هاي مقصد باشد، گفته مي شود.
از آنجائيكه خوراك وسنت هاي تغذيه ايراني از گنجينه هاي منحصر بفرد دانش سنتي ميراث فرهنگي ناملموس يا معنوي كشور است لذا نمي توان گردشگري خوراك را زير مجموعه ديگر گردشگري ها دانست و در نوع خود مستقل و خلاق است كه تجربه اي به ياد مادني و متفاوتي از سفر براي گردشگران ايجاد مي كند و نقش موثري در ارتقا بخش ارزش هاي محلي،اشتغال زايي و كسب درآمد مردم دارد
البته تهيه و مصرف خوراك، بخش جدايي ناپذير از ديگر انواع گردشگري است و گردشگران با هر هدف و انگيزه اي كه به كشور يا شهر مقصد آمده باشند، براي وعده هاي غذايي روزانه خود از خوراك مقصد گردشگري تناول مي نمايند
گردشگري خوراك يك فعاليت عمومي و همه جانبه است و تمامي جنبه هاي غذا از دستگاه هاي فروش خودكار و فروشنده هاي خياباني گرفته تا رستوران هاي لوكس و درجه يك را پوشش مي دهد و هركسي كه به هر شكلي با غذا سروكار دارد، قسمتي از اين صنعت محسوب مي شود

All Rights Reserved For Modern Design Co. 2021 - Mobile friendly | Desktop version
soap2day